ใครควรจะมาเยี่ยมชมงาน

หากคุณมาจากภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ดังต่อไปนี้ คุณควรจะเข้าเยี่ยมชมงานแพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2021

Target Organisations
 • Association
 • Consultancy
 • Contract Manufacturer (CM)
 • Contract Packaging Service
 • Contract Printing Service / Printer
 • Design Agency / Creative House
 • Distributor / Representative
 • Government / Regulatory Body
 • Original Brand Manufacturer (OBM)
 • Original Design Manufacturer (ODM)
 • Original Equipment Manufacturer (OEM)
 • Procurement Service / Sourcing Agent
 • Publisher
 • Service Provider
 • Trader / Importer & Exporter / Wholesaler
Target Industry Sector
 • Advertising & Marketing
 • Airline & Hospitality Services
 • Automotive / Transportation
 • Bakery / Confectionery
 • Bank & Safety Technology
 • Cosmetics & Personal Care
 • Creative, Design & Visual Arts
 • Electrical / Electronics
 • Food & Beverage
 • Glass
 • Household / Leisure & Consumer Goods
 • IT / Smart Technology
 • Interior Design & Decoration
 • Labeling
 • Logistics & Warehousing
 • Luxury Goods
 • Medical / Pharmaceutical
 • Packaging
 • Paper & Pulp
 • Plastics & Rubber
 • Printing / Publishing
 • Retail & Merchandising
 • Textile & Furnishings
Top