คุณจะได้พบอะไรในงานนี้?

ในงาน แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2021 คุณจะได้พบกับเครื่องจักรสำหรับการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์แบบครบครัน นวัตกรรมและโซลูชั่นต่าง และได้ศึกษาแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมไปพร้อมๆ กันในงานนี้

ประเภทของผลิตภัณฑ์:

อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์

 • เครื่องจักรสำหรับการบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 • เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • เครื่องจักรสำหรับผลิตฉลากและฉลาก
 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ วิธีการผลิต ตัวช่วยในการผลิต
 • การจัดเก็บสินค้า โลจิสติกส์ และอุปกรณ์ในการขนส่ง
 • บริการด้านการบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมการพิมพ์

 • พรีเพรสและพรีมีเดีย
 • เครื่องจักรการพิมพ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • การเข้าเล่ม
 • การตกแต่งงานพิมพ์
 • การแปรรูปกระดาษ รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • บริการด้านการพิมพ์
 • การพิมพ์กล่องลูกฟูก
 • การพิมพ์แบบดิจิตอล
PPI 2021
Top