การลงทะเบียนสื่อมวลชน

การลงทะเบียนสื่อมวลชนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานแพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 จะหมดเขตในวันที่ 15 กันยายน 2019 และขอสงวนสิทธิ์สำหรับกองบรรณาธิการและสื่อมวลชนที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น การพิจารณาความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน

เฉพาะกองบรรณาธิการที่มีตำแหน่งหรือคำนำหน้าดังต่อไปนี้จะได้รับการรับรองในฐานะสื่อมวลชน: หัวหน้าสำนักงาน ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ นักข่าว ผู้อำนวยการผลิต นักข่าวเว็บไซต์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น นักเขียนอิสระ ช่างภาพ และทีมงานถ่ายภาพ/วิดีโอ จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับมอบหมายเข้าร่วมจากบรรณาธิการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของสื่อที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น

สื่อที่ขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย นิตยสารที่มีชื่อเสียง สิ่งพิมพ์เพื่อการค้า หนังสือพิมพ์ สายข่าวต่างๆ สถานีกระจายเสียงและเว็บข่าว

สำหรับพนักงานของสื่อต่างๆ ที่มิได้ทำหน้าที่ในส่วนบรรณาธิการจะไม่ได้รับป้ายสื่อมวลชน หรืออนุญาตให้เข้าชมงานตามดุลยพินิจของผู้จัดงาน

สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ออนไลน์ และสายข่าวต่างๆ

กรุณาเตรียมหลักฐานสำหรับ การรับรองความเป็นสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวพนักงานที่มีชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และโลโก้สื่อของท่าน

ผู้สื่อข่าวอิสระ

กรุณาเตรียมหลักฐานสำหรับ การรับรองความเป็นสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวพนักงานที่มีชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และโลโก้สื่อของท่าน ในลักษณะไฟล์หรือสิ่งพิมพ์ และ/หรือ
  • หลักฐานการมอบหมายเพื่อเข้าร่วมงานจากสำนักพิมพ์ กองบรรณาธิการ หรือผู้อำนวยการผลิต และ
  • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีชื่อของผู้เขียนและสำนักพิมพ์แสดงในบทความอย่างชัดเจน

ทีมงานถ่ายภาพและวิดีโอ

ทีมงานถ่ายภาพและวิดีโอทุกท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง และกรุณาเตรียมหลักฐานสำหรับ การรับรองความเป็นสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวพนักงานที่มีชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และ โลโก้สื่อของท่าน หรือ
  • หลักฐานการมอบหมายเพื่อเข้าร่วมงานจากสำนักพิมพ์ กองบรรณาธิการ หรือผู้อำนวยการผลิต
Top