ติดต่อเรา

ทีม Pack Print International 2022 ของคุณ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทุกท่าน

ทีมงานโครงการ
Beattrice J. Ho
ผู้อำนวยการโครงการ
Project Director
(65) 6332 9642 beattrice@mda.com.sg
Siew Wei Yao
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ
Assistant Project Manager
(65) 6332 9671 weiyao@mda.com.sg
Jessica Chow
ผู้ประสานงานโครงการ
Project Coordinator
(65) 6332 9623 jessica@mda.com.sg
ฝ่ายปฏิบัติการ
Doris Ng
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
Operations Manager
(65) 6332 9646 doris@mda.com.sg
ฝ่ายการเงิน
Emily Tan
ฝ่ายบัญชี/ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
Finance/Admin Director
(65) 6332 9640 emily@mda.com.sg
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
Zarina Ann Muhammad
Marketing Communications Director
(65) 6332 9624 zarina@mda.com.sg
Alvin Sim
Senior Marketing Communications Executive
(65) 6332 9621 alvin@mda.com.sg
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมงาน
Rita Biswas
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและฝ่ายประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าชมงาน
Director, Corp PR & Promotions
(65) 6332 9645 rita_biswas@mda.com.sg
Siti Sayadi
Manager
(65) 6332 9650 siti@mda.com.sg
บริษัทตัวแทนในประเทศไทย
บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด
1755/3 โครงการซีดาร์ พาร์ค
ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ 10310Thailand
โทร: (66) 2559 0856 8
แฟกซ์: (66) 2559 289
info@exposis.co.th

Top